Koliko se reciklira u Srbiji, a koliko u EU

Koliko se reciklira u Srbiji, a koliko u EU

Srbija je u toku 2018. godine reciklirala svega 0,3 odsto komunalnog otpada, po čemu se našla na samom začelju Evrope, daleko iza Nemačke koja je reciklirala čak 67,1 odsto i već tada je dostigla ciljeve Evropske unije za 2035. godinu, pokazuju podaci Eurostata.

Kako piše na portalu Nova, od zemalja koje se nalaze na evropskom kontinentu, za koje Eurostat poseduje podatke, od Srbije je 2018. godine manje komunalnog otpada reciklirala samo Bosna i Hercegovina u kojoj je praktično sav neopasan otpad nastao u domaćinstvima i firmama završavao na deponijama.

Odmah iznad Srbije nalazila se Crna Gora koja je reciklira 5,5 odsto komunalnog otpada, sledile su Malta sa 10 i Rumunija sa 11,1 odsto. Najbolje rezultate postigla je Nemačka u kojoj je svega 32,9 odsto komunalnog otpada završilo na deponijama, dok je 67,1 vraćeno u ponovnu upotrebu. Na drugom mestu bila je Slovenija sa 58,9 odsto recikliranog otpada, na trećem Austrija sa 57,7 odsto, dok su više od 50 odsto imale još Holandija, Belgija, Švajcarska i Litvanija. Zemlje Evropske unije su u toku 2018. godine u proseku reciklirale oko 47 odsto komunalnog otpada, dok se u 2019. godini ta brojka približila 48 odsto.

U dopuni Direktive o otpadu Evropske unije donete 2018. godine postavljen je cilj zemljama Evropske unije da do 2025. godine stavljaju u ponovnu upotrebu ili recikliraju najmanje 50 odsto komunalnog otpada, do 2030. godine 55, a do 2035. godine 60 odsto.

Podatke za 2019. i naredne godine za Srbiju Eurostat ne poseduje, ali su zvaničnici u nekoliko navrata izjavljivali da Srbija sada reciklira oko 5 osto komunalnog otpada. Čak i da je tako, ciljevi Evropske unije Srbiji deluju nedostižno.

izvor: www.nova.rs

Podelite