Preuzimanje Vinče kasni…

Preuzimanje Vinče kasni…

PREUZIMANjE deponije u Vinči, koje je bilo planirano za 31. januar, odnosno zvanično od početka februara, odloženo je zbog prepreka koje su se našle na tom putu.

Kako „Novosti“ saznaju u „Beočistoj energiji“, koja će zajedno sa „Suez Vinča operaterom“ biti zadužena za tretman i upravljanje otpadom, razlog je kašnjenje radova „Energoprojekta“, kao i dodatno klizanje otpada.Kako objašnjavaju u „Beočistoj energiji“, preuzimanje je odloženo usled širenja pandemije virusa korona i novonastalih okolnosti.

– Reč je i o kašnjenju radova „Energoprojekta“, kao i oštećenju izvedenih radova prouzrokovanog dodatnim velikim klizanjem otpada koji se dogodio krajem prošle godine – navode u društvu specijalne namene „Beočista energija“.

– U ovakvoj teškoj situaciji usled mnogobrojnih izazova, u saradnji sa Gradom Beogradom i svim podizvođačima intenzivno radimo na projektu radi preuzimanja deponije što je pre moguće. Čim se budu stekli uslovi, otpad će se odlagati na novu sanitarnu deponiju, što će smanjiti zagađenje životne sredine.

ZATVARANjE PO OTVARANjU

Radovi na zatvaranju postojeće deponije započeće čim bude otvorena nova deponija.

– Novi centar za tretman otpada Vinča obuhvatiće postrojenje za energetsko iskorišćavanje otpada, novu sanitarnu deponiju, postrojenje za tretman građevinskog otpada i postrojenje za tretman procednih voda. JKP „Gradska čistoća“ nastaviće da sakuplja otpad i da ga transportuje na deponiju, kao i sa aktivnostima reciklaže i separacije otpada.

Kada ovaj posao bude priveden kraju, „Gradska čistoća“ biće zadužena za sakupljanje i dopremanje, a privatni partner za odlaganje i tretman otpada. Osim toga, na računima građana naći će se i nova naknada za usluge tretmana otpada.

– Nova naknada će biti dodata na računima kada svi radovi po ugovoru o javno-privatnom partnerstvu budu okončani – navode u „Beočistoj energiji“.

– Trenutno, građani Beograda preko Infostana plaćaju usluge JKP „Gradska čistoća“, koje se odnose na prikupljanje, prevoz i odlaganje, ali ne i tretman. Naknada će biti uvedena po principima kao što je i u drugim državama, koje imaju sličan sistem upravljanja otpadom.

Kako tvrdi privatni partner, visina ove dodatne naknade će biti utvrđena na racionalnom i pristupačnom nivou u skladu sa uslovima ugovora.

Na ovu temu oglasio se i Centar za lokalnu samoupravu, koji u svom saopštenju navodi:

„Centar za lokalnu samoupravu obaveštava javnost da je probijen  rok za zatvaranje dosadašnje i otvaranje nove gradske deponije u Vinči.

Iako je 31. januara strani koncesionar trebalo da počne sanaciju stare deponije i da pusti u funkciju novu, zbog kašnjenja radova od strane Grada i pucanja brane za postojeći otpad, to se nije desilo

To u praksi znači da će vazduh u Beogradu i dalje zagađivati emisije pepela, ali i dima usled metanskih požara, a sve to uprkos potpisanom ugovoru sa stranim koncesionarom od milijardu evra i uvećanim naknadama za odvoženje i tretman otpada.

Takođe je nejasno i zašto Grad planira otvaranje svojih deponija za građevinski otpad u Krnjači, Surčinu i Umki, kada je prema pomenutom ugovoru prerada tog otpada bila obaveza koncesionara.

Sve ovo pokazuje da je JPP za preradu otpada u Vinči problematičan projekat, povezan sa mnogim finansijskim i praktičnim spornim stvarima, na šta su CLS, odbornici i stručna javnost upozoravali od početka.“

foto: P. Milošević/Novosti.rs

izvor: www.novosti.rs