Staklo i aluminijum se mogu reciklirati bezbroj puta, a na deponiji stoje gotovo večno

Staklo i aluminijum se mogu reciklirati bezbroj puta, a na deponiji stoje gotovo večno

Nešto više od 226.000 tona ambalažnog otpada ponovo je upotrebljeno prošle godine u Srbiji, dok je reciklirano oko 217.000 tona, podaci su najnovijeg Izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA). Svi operateri ispunili su zakonsku obavezu, a nacionalni i opšti ciljevi ispunjeni su u vrednosti od 62,6 procenata za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada (cilj 61 odsto) i 60 procenata za reciklažu ambalažnog otpada (cilj 56 odsto).

Ipak, kako se navodi u izveštaju, u narednom periodu i dalje je potrebno da se radi na podizanju nivoa svesti stanovništva i kapaciteta pravnih lica, još intenzivnijem uključivanju javno komunalnih preduzeća u implementaciju sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, kao i da se pojača inspekcijski nadzor preduzeća.

Prema podacima koji su dostavljeni Agenciji do 27. aprila ove godine, ukupna količina ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije iznosi 362.236,7 tona. Najveća količina te ambalaže zbrinuta je od strane nacionalnih operatera (Sekopak, Ekostar pak, Delta-pak, Ceneks, Tehno eko pak, Ekopak sistem, Uni eko pak). U 2020. godini, ovih sedam operatera vršilo je upravljanje ambalažnim otpadom za 1.918 pravnih lica ili preduzetnika koja stavljaju proizvode u ambalaži na tržište naše zemlje.

Od ukupne količine, 360.942,8 tona ambalaže stavljeno je na tržište od strane pravnih lica ili preduzetnika koji su svoje obaveze preneli na operatere. Količina preuzetog ambalažnog otpada od strane operatera iznosi 226.020,8 tona. Od ove količine, 216.711,2 tona ambalažnog otpada je reciklirano.

Do sada se količina ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije iz godine u godinu povećavala. Prethodne godine je, međutim, zabeležen pad od više od 8.000 tona. Pad u odnosu na 2019. godinu primećen je i u broju preduzeća koja izvršavaju zakonsku obavezu dostavljanja podataka Agenciji.

izvor: www.biznis.rs

Podelite