U kontejnere PWW-a bacaju svašta, od starih pegli do oružja i municije

U kontejnere PWW-a bacaju svašta, od starih pegli do oružja i municije

Kompaniji Por Verner Veber iz Leskovca godišnje strada, najčešće izgori, oko 150 kontejnera uglavnom zbog toga što građani bacaju neugašen žar u ove posude. Problem predstavlja i otpad iz bašti i voćnjaka koji nikako ne bi trebao da završi u kontejneru, a što je nažalost česta pojava, kaže u izjavi za Jugmediu, Srdjan Nisić, direktor PWW u Leskovcu.

Na svakoj kanti i kontejneru stoji obaveštenje da je zabranjeno bacati u te posude neugašen žar, a ipak to se redovno dogadja, piše Jugmedia.

„Mnogi zanemaruju da to bacanje može biti opasno. Ne toliko što će ta kanta ili kontejner izgoreti. Dešavaju se, nažalost, mnogo opasnije stvari, kao nedavno u Beogradu, kada je radnik prebacio u smećaru kontejner s upaljenim žarom, koji je potom zapalio taj kamion. Od njega su se potom zapalila još četiri vozila“, kaže Nisić.

Otpad koji nikako nije predvidjen za kontejnere je onaj iz bašti ili dvorišta.

„Biljni ostaci, a sa njima i zemlja, ali i orezano granje drveća, nadju se često u posudama PWW-a. Ovo se posebno dešava u selima i naročito kada naši kamioni isprazne posude.Nakon tog zelenog otpada koji sa 5- 6 kolica može da napuni kontejner, ostali gradjani nemaju mogućnost da odlože bilo šta“.

U kontejnere se odlaže ipak samo takozvani komunalni otpad.

„To su sitni ostaci organskog otpada koji mi svakodnevno pravimo konzumiranjem hrane pre svega. To treba odložiti u kese i onda baciti“, naglašava Nisić.

Povremeno se u javnosti pojavi i priča o nekakvom opasnom otpadu na regionalnoj deponiji Željkovac. Nisić je kategoričan kada je ova priča u pitanju.

„Na deponiji nema nikakvog opasnog otpada, a neka priča da ga mi dovozimo sa strane to tek nije istina. Jedini opasan otpad može da dodje iz komunalnog, iz domaćinstva. Kao što već nalazimo stare aparate, kao što su pegle, sijalice neonske ili živine, baterije. To u masi ne može da bude nikako opasno za građane. Inače, na deponiji nalazimo svašta. Gradjani bacaju oružje, zaostalu municiju. Kontejneri su na javnim površinama i svako može da odloži nešto“, kaže naš sagovornik.

Za ovu godinu Por Verner Veber je, da podsetimo, predvideo postavljanje 450 kontejnera.

izvor: www.jugmedia.rs