Užice nastavlja reciklažu otpada

Užice nastavlja reciklažu otpada
Posle 12 meseci preuzimanja komunalnog otpada u Užicu, u okviru SUBREC projekta, prikupljeno je 314 tona predselektovanog otpada iz 2.500 domaćinstava, uključujući i ambalažno staklo koje je preuzeto iz 20 žutih kontejnera, raspoređenih po gradu.
Kako piše E-kapija, celokupne količine ovako prikupljenog otpada su usmerene van Užica. Naime, 39% otpada je završilo na tržištu reciklažnih sirovina, dok je preostalih 61% usmeren u cementnu industriju, kao alternativno gorivo, saopštile su gradske vlasti.

U međuvremenu, prošlo je i osam meseci od preuzimanja komunalnog otpada iz 170 kontejnera za primarnu selekciju, koji su postavljeni u užem gradskom jezgru, u okviru inicijative JKP Bioktoš, JKP Duboko i Grada Užica, dodaje se u saopštenju.

Za to vreme je prikupljeno 888 tona predselektovanog otpada, uključujući i ambalažno staklo koje je preuzeto iz 10 žutih kontejnera, raspoređenih po gradu.
– Analizom strukture otpada, utvrđeno je da je 79% otpada iz plavih kontejnera upotrebljivo za dalje tretmane (reciklaža i proizvodnja alternativnih goriva), dok preostalih 21% otpada nije moguće upotrebiti, te se mora deponovati – saopšteno je.

Drugim rečima, 1.015 tona otpada (314 t iz predgrađa i 701 t iz centra grada) je završilo van Užica, tj. nije zatrpano na deponiji, čime produžavamo vek njenog trajanja i smanjujemo štetne emisije u životnu sredinu koje deponovanje otpada nosi sa sobom.

Iz Grada poručuju da otpad stvaramo svi, te da i svi treba da vode računa o njegovom zbrinjavanju.

– Primarna selekcija je najbolji način da svako da svoj doprinos tom procesu – navode.
izvor: www.ekapija.com