Zagađenje vazduha alarmantno, krše se zakoni i uredba Vlade

Zagađenje vazduha alarmantno, krše se zakoni i uredba Vlade

Stanje kvaliteta vazduha u Srbiji je alarmantno, a nadležni ne preduzimaju ono što im je zakonska obaveza.

U toku 2021. godine, u 7 gradova je već prekoračena granična dnevna vrednost od 50 mikrograma po kubnom metru PM 10 čestica u trajanju većem od dozvoljenog za celu kalendarsku godinu, a tek je maj mesec.

Od 133 dana u 2021. godini, u Novom Pazaru i Valjevu je prekoračenje graničnih vrednosti izmereno 84 dana, Popovcu 61 dan, Kosjeriću 54 dana, Nišu 51 dan, Obrenovcu 47 dana, Smederevu 47 dana.

Podsećamo da je Vlada Srbije Uredbom o uslovima za monitoring kvaliteta vazduha propisala da vrednosti PM10 smeju biti prekoračene najviše 35 dana u jednoj kalendarskoj godini.

Posebno zabrinjavajuća je i situacija u Boru sa koncentracijama sumpor-dioksida (SO2). Višestruka prekoračenja u poslednjih 10 dana se pomenutom Uredbom definišu kao „opasna po zdravlje ljudi“, a izostala je bilo kakva reakcija institucija. Pozivamo nadležne da hitno zaštite zdravlje građana Srbije, a takođe i Ustav Republike Srbije koji garantuje građanima pravo na čist vazduh.

Sve ovo možete pratiti na našoj novoj aplikaciji za prikaz kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u realnom vremenu xEco Vazduh na: https://xeco.info/xeco/vazduh

izvor: www.nea.rs